021 - 66426210

Useful Articles

Useful Articles

کار درمانی زود هنگام در کودکان سندرم داون | سیده رزیتا برهانی
Abstract

کار درمانی زود هنگام در کودکان سندرم داون

کروموزوم اضافه (21) خصلت هایی را با خود به همراه دارد که خوب است بدانیم که همه هم منفی نیست. این کروموزوم اضافه با عث کاهش تن عضلانی و شلی مفاصل و عضلات و کند ذهنی و تاخیر در کسب مهارت های حرکتی از جمله گردن گرفتن، نشستن و بعضاً کم توانی های بینایی و شنوایی میشود که اینها خصوصیات منفی هستند و اما خصوصیات مثبت: مهربانی، راستگویی، خوش اخلاقی و همدردی هم جزو جدانشدنی این کروموزم اضافه میباشد و باید بدانیم این هم نوعی خلقت استو باید به آن احترام گذاشت


Download Link

بسته آموزشی تمرینی کاشی ویژه توانبخشی ورزشی در افراد با سندرم داون | دکتر علی کاشی
Abstract

بسته آموزشی-تمرینی کاشی ویژه توانبخشی ورزشی در افراد با سندرم داون
نظر به اهمیت برنامه ریزی تمرین ورزشی برای افراد کم توان ذهنی با توجه به سبب شناسی هر اختلال،
اینجانب در قالب رساله دکتری خود اقدام به تدوین بسته آموزشی-تمرینی ویژه توانبخشی ورزشی در افراد با
سندرم داون نموده و اثر بخشی این بسته آموزشی تمرینی را در این رساله بر دو دسته متغیر کلی همچون
خصوصیات جسمانی )شاخص توده بدن، توده عضلانی و درصد چربی بدن( و متغیرهای روانی حرکتی
)همچون عملکرد عضلانی در سه بخش قدرت، استقامت و توان عضلانی، سرعت دویدن، چابکی، سرعت
عکس العمل، تعادل ایستا و پویا و ...( مورد سنجش و ارزیابی قرار دادم. همچنین در کنار این رساله دکتری در
دو طرح تحقیقی دیگر اثر بخشی این دوره را بر دو دسته متغیر دیگر همچون عملکرد قلب و عروق )مهمترین
دلیل مرگ و میر در آنها( و دمانس )مهمترین مشکل عصبی و روانی در این افراد( به ترتیب برای پژوهشگاه
تربیت بدنی و دانشگاه آزاد اسلامی مورد بررسی قرار دادم.


Download Link

بلوغ در سندرم داون | دکتر ساحل همتی، روانپزشک وعضوهیئت علمی دانشگاه علوم بهزیستی و توان بخشی
Abstract

بلوغ به معنی رشد یافتن وبه کمال رسیدن کودک است که با داخل شدن به سن بلوغ در وضع ظاهر و رفتار او تغیرات مهمی به وجود می آید و ازدوران کودکی جداشده و پابه به دوران جدیدی درزندگی خود یعنی دوران نوجوانی می گذارد . بلوغ را  غالبا مرحله شروع تغیرات جسمی وجنسی دانسته اند که درآغاز نوجوانی اتفاق می افتد زمان شروع نشانه های بلوغ با توجه به نوع تغذیه، آب و هوای محل زندگی، شرایط روحی و روانی و مهمتر از همه خصوصیاتی که از والدین خود به ارث میبرند، متفاوت است. . در افراد با سندرم داون عمدتا  در سنی مانند دیگر نوجوانان این امر اتفاق می افتد یعنی حدود 15-11 سالگی. در برخی از تحقیقات شروع سن بلوغ در پسران با سندرم داون را کمی با تاخیر ذکر میکنند.آنان مانند دیگر نوجوانان نیاز دارند تا از قبل برای ورود به سن بلوغ و تغییرات ناشی از آن آمادگی لازم را کسب نمایند. پس باید با زبانی ساده و قابل فهم نوجوانان با سندرم داون را از تغییرات بدنشان که همزمان با وقوع بلوغ رخ میدهد آماده سازیم.هر چه نوجوان آمادگی بیشتری داشته باشد به وی کمک میکند تا راحتتر با مساول خاص دوران بلوغ کنار بیابد و سریعتر انطباق حاصل کند.علائم و نشانه های بلوغ با ظهور صفات ثانویه جنسی آغاز میگردد که رویش مو در زیر بغل و ناحیه تناسلی و رشد ناحیه تناسلی از علائم آن است . غالبا 2-1 سال بعد نوجوان بالغ میگردد.هر چه نوجوان با سندرم داون بیشتر بداند ترس و نگرانیش کاهش مییابد . وی باید بتواند در خانه در مورد نگرانیها و تغییرات بلوغش با اعضای خانواده صحبت نماید تا دیگر در جاهای عمومی تر بحث بلوغ را باز نکند.!!!!تحقیقات نشان میدهد که اکثر دختران با سندرم داون  به راحتی دوران بلوغ را طی نموده و با کسب آگاهیهای لازم خود را مدیریت مینمایند.


Download Link

گفتار درمانی | شاهده قندالی
Abstract

گفتاردرمانی

با توجّه به پیشرفت جهانی در زمینه ی درمان زود هنگام ، مرکز ما نیز دراین  زمینه پیشرو بوده و  افراد  سندرم داون از بدو تولّد در بخش گفتاردرمانی پذیرش می شوند .


Download Link

مکملهای غذایی در سندرم داون | دکتر ساحل همتی، روانپزشک و هیئت علمی دانشگاه علوم بهزیستی و توان بخشی
Abstract

تغذیه نقش مهمی در رشد و نمو انسانی دارد. بدن انسان به ویتامینها / مواد معدنی و غذایی متنوعی جهت رشد و تکمیل خویش دارد. برخی از آنها لازم و ضروری بوده و در صورت کمبود زندگی انسانی تهدید میگردد. اکثر مواد مورد نیاز بدن از طریق سیستم تغذیه ای افراد تامین میگردد از این رو توجه به سیستم و عادت غذایی اهمیت فراوانی دارد. 


Download Link

بلوغ در سندرم داون/مقاله دوم | دکتر ساحل همتی، روانپزشک وعضوهیئت علمی دانشگاه علوم بهزیستی و توان بخشی
Abstract

بلوغ  در سندروم داون

دکتر ساحل همتی / روانپزشک

بلوغ چیست؟

بلوغ یک دوره خاص و مشخصی است که از طریق بعضی تغییرات در تکامل و رشد فرد شناخته می شود . این تغییرات در هیچ زمان دیگری در طول حیات فرد اتفاق نمی افتد و ویژگیهای خاصی دارد .

والدین غالبا نگرانی شدیدی از آغاز بلوغ فرزندان خود دارند و بسیارند والدینی که به دنبال به تاخیر انداختن دوران بلوغ فرزندان با سندروم داون خود هستند.

بسیاری ازوالدین و نوجوانان با سندروم داون بهتر با تغییرات  دوران بلوغ انتر باشد انطباق حاصل میکنند هر چه آمادگی و آگاهی آنها بیشتر باشد این دوران آرامتر سپری خواهد شد.


Download Link

سلنیوم | دکتر ساحل همتی، روانپزشک و هیئت علمی دانشگاه علوم بهزیستی و توان بخشی
Abstract

سلنیوم یک عنصر معدنی موجود در خاک، آب و برخی انواع غذاها است. بدن انسان به مقادیر بسیار

ناچیز این عنصر برای حفظ سلامتی  نیاز دارد. ریشه نام سلنیوم از کلمه یونانی "سلنه" به معنی "ماه

است. مطالعات علمی نقش حیاتی این عنصر را در عملکرد های سیستم ایمنی و غده تیروئید مشخص 

کرده است .


Download Link

گفتار درمانی | صبا سیدین
Abstract

شرایط زیادی از جمله فلج مغزی، اتیسم، کم شنوایی و تأخیرهای رشدی، ممکن است باعث مشکل در رشد گفتار و زبان شود. برخی کودکان ممکن است زبان را درک نکنند. برخی دیگر از کودکان ممکن است زبان را درک کنند اما قادر به برقراری ارتباط مؤثر بخاطر مشکلات گفتار نباشند. گاهی اوقات کودکان مشکلاتی را در حوزه های دیگری از ارتباط از قبیل اشارات دست و حالات چهره تجربه می کنند. گفتار درمانی یا آسیب شناسی گفتار و زبان، رشته ای از رشته های علوم پزشکی و توانبخشی می باشد که به بررسی ماهیت انواع اختلالات گفتار، زبان و  اختلال در بلع و نیز روش های تشخیص، ارزیابی و درمان این اختلالات می پردازد. زبان از دو بخش درکی و بیانی تشکیل شده و گفتار دارای چهار قسمت می‌باشد که عبارتند از: تولید ، روانی ، صوت و تشدید. خدمات گفتاردرمانی در این حوزه ها ارائه می شود:


Download Link