021 - 66426210

نخستین انتخابات هیات مدیره شبکه ملی موسسه های خیریه توان‌بخشی

نخستین انتخابات هیات مدیره شبکه ملی موسسات خیریه توان‌بخشی در وزارت بهداشت پنجم مهر تشکیل شد. 
در این نشست آقای دکتر ایازی معاون اجتماعی وزیر، آقای دکتر نصیری معاون خیرین وزیر، آقای دکتر جغتایی مشاور وزیر و بیش از پنجاه انجمن در حوزه سلامت از جمله  کانون سندرم داون ایران حضور داشتند. 
انتخابات در سه گروه شورای مرکزی، هیات مدیره و بازرسین انجام شد و رای گیری و شمارش آرا صورت پذیرفت.
کانون سندرم داون ایران برای شورای مرکزی کاندید شد .و در ردیف ششم انتخاب گردید.چهار ده مرکز برای شورا انتخاب شدند.
مدیر عامل کانون در این جلسه شرکت داشتند.