021 - 66426210

نشست شورای مرکزی هیات مدیره و بازرسان شبکه ملی

خستین نشست شورای مرکزی هیات مدیره و بازرسان شبکه ملی موسسات خیریه توانبخشی در وزارت بهداشت برگزار شد. کانون خیریه سندروم داون هم عضو این شورای مرکزی می‌باشد