021 - 66426210

ادامه تمرینات فوتبالیست های کانون

در عصر خنک پاییزی، جمعه ۵ آبان ۹۶ تمرین فوتبالیستهای کانون سندرم داون ایران در ورشگاه ورزشگاه شهید کشوری برگزار شد. عکسهایی از این تمرین با نشاط  را می‌توانید در ادامه مشاهده کنید.