021 - 66426210

کارگاه های حرفه آموزی کانون

کارگاه های حرفه آموزی کانون سندروم داون در حال برگزاریست. در این کارگاه ها علاوه بر آموزش مهارت های اجتماعی و اثبات توانایی افراد با سندورم داون ، مهارت های مختلفی از جمله خیاطی، مجسمه سازی، نقاشی، طلا سازی و... آموزش داده می‌شود. هنر دستی بچه ها در نمایشگاه های مختلف قابل خرید و نگه داری می‌باشد.