021 - 66426210

تمرینات تیم های بوچی و بدمینتون

تمرین گروه بوچی و بدمینتون دختران  پنجشنبه ۱۱ آبان ۹۶ در باشگاه الزهرا انجام شد. دختران کانون برای مسابقات "همایش المیپک ویژه" گه در تاریخ 22 آبان در شهرستان سازی انجام می‌شود، آماده می‌شوند.