021 - 66426210

تمرینات تیم بوچی , بدمینتون و فلوربال پسران کانون

تمرینات تیمهای بوچی ، بدمینتون و فلوربال پسران کانون امروز جمعه ۱۲ آبان ماه ۹۶ در مجموعه مدیریت بحران برگزار شد. ورزشکاران کانون برای "همایش المپیک ویژه" که روزدوم آذر در ساری انجام می‌شود، آماده می‌شوند. در ادامه تصاویری از این تمرینات را مشاهده می‌فرمایید.