021 - 66426210

پرنیان در برنامه نما دو

 به مناسبت روز دانش آموز برنامه نما دو مصاحبه ای را با پرنیان حمیدی انجام داد. ضمن این مصاحبه از تلاش پرنیان حمیدی دانش آموز سندروم داون که همپای دیگر دانش آموزان در مدارس عادی دوران تحصیلی را سپری می‌کند، تقدیر شد.