021 - 66426210

اسامی شرکت کنندگان بازی های منطقه منا

اسامی ورزشکاران اصلی و رزرو کانون سندرم داون ایران  شرکت کننده در نهمین دوره بازی های منطقه منا در ابوظبی به شرح زیر می‌باشد:

دو میدانی: علیرضا موذن ( اصلی)

شنا:  پیام یار اللهی (اصلی)
        شاهو محمدی(رزرو)

بولینگ: سارا ایرانپور(رزرو)

تنیس روی میز:  امیر حسین ملکی(اصلی)

وزنه برداری:امین خواجه الدین(اصل)

با آرزوی موفقیت برای همه ورزشکاران عزیزمان