021 - 66426210

ادامه تمرینات تیم های فلوربال، بوچی و بدمینتون

تمرینات تیمهای بوچی ، بدمینتون و فلوربال کانون امروز جمعه ۱۹ آبان ماه ۹۶ در مجموعه مدیریت بحران برگزار شد. ورزشکاران کانون برای "همایش المپیک ویژه" که روز ۲آذر در ساری انجام می‌شود، آماده می‌شوند. در ادامه تصاویری از این تمرینات را مشاهده می‌فرمایید.