021 - 66426210

افتتاحیه همایش مسابقات المپیک ویژه

بیست و دومین همایش مسابقات المپیک ویژه افتتاح شد. در این جشن افتتاحیه که در سالن ایثار شهرستان ساری منعقد شد، ورزشکاران عزیز کانون هم حضور داشتند.