021 - 66426210

ادامه تمرینات فوتبالیست های کانون

تمرینات تیم فوتبال کانون در مجموعه ورزشی الزهرا ادامه پیداکرد.عکسهایی از سری جدید تمرینات فوتبالیست های کانون را در زیر می بینید