021 - 66426210

جشنواره شرکت ارا

هیات داوران  شرکت آرا درجشنواره این شرکت در رابطه با خوراک دام و طیور و آبزیان از آثار هنرمندان کانون تقدیر کرد. در این جشنواره مهران قندهاری، ماجد حقیقی فر، حامد شاه قدمی و مجید اقتداری با قرار گرفتن در رتبه های دوم تا سیزدهم جایزه سیصد هزارتومانی را تصاحب کردند .  از نقاشی دوم مهران و نقاشی بیژن عبهری هم تقدیر شد و هر یک برنده دویست و صد هزار تومان وجه نقد شدند.