021 - 66426210

برنامه جدید کانون

برنامه جدید کانون سندروم داون در نیسمال دوم تحصیلی اعلام شد. طبق این برنامه کلاس های توانبخشی(گفتاردرمانی، کاردرمانی،آموزش و موسیقی درمانی) در روزهای زوج برگزار خواهد شد. کلاس های بازآموزی دروس، اصلاح حرکتی و اخلاق در روز های شنبه. 
کلاس تنیس روی میز، ایروبیک، موسیقی گروهی، گروه موسیقی کوبه ای، آواز و تکنوازی در روز های یکشنبه.
کلاس تیاتر در روزهای یکشنبه و سه شنبه.
کلاس زبان در روزهای شنبه و سه شنبه.  
و کلاس تنیس روی میز، نقاشی روی پارچه و مهارتهای اجتماعی در روز چهارشنبه برگزار خواهد شد.
زمان برگزاری کلاسهای کامپیوتر هم بزودی اعلام می شود.