021 - 66426210

جلسه خانم دکتر همتی در خصوص روابط خانوادگی

در این جلسه  به چند نکته اشاره شد که در ادامه خلاصه ای از آنها آمده است.
.1 نوزاد و کودک با سندروم داون در درجه اول یک نوزاد و یا کودک است به زندگی و نیازهایش توجه کنید تا بر انگ و برچسبش.
۲.فرزند با سندروم داون تمام سنگ بناهای رشدی را به آرامی و با تاخیر طی خواهد کرد.لازم است هرگز او را با هیچکس دیگر مقایسه نکنید. در عوض رسیدن به موفقیتها را( مانند نشستن. چهار دست وپا راه رفتن و ...) را جشن بگیرید.
۳.از حمایت وامکانات موجود جامعه خصوصا گروههای حمایتی و سازمانهای مردم نهاد استفاده کنید و با خانواده های دیگر دارای سندورم داون ارتباط برقرار کنید.
۴.کودک با سندروم داون هیجانی است.با اوسرحال باشیدو زندگی را بدین گونه تجربه کنید.
۵.خلاق باشید و راههای آموزش مناسب را برای فرزند خویش بیابید. و هرگز احساس ناکامی نکنید.
۶.در زندگی روزهای غم و شادی را با فرزند خود تجربه کنید و آن را جزیی از زندگی بدانید.
۷.زیباییها را ببینید و فقط به نقاط منفی و فقدانها توجه و تمرکز نکنید...
و بالاخره ....‌زندگی را ساده بگیرید ..سخت نگیرید....