021 - 66426210

تمرینات فشرده فوتبالیست های کانون

فوتبالیست های کانون که زیر نظر دکتر اسلام دوست برای 24 امین همایش المپیک ویژه آماده میشوند، تمرینات خود را ادامه دادند. ورزشکاران کانون برای شرکت در این مسابقات عازم گرگان خواهند شد