021 - 66426210

افتخار آفرینی نیما اسنادی هنرمند عکاس کانون

عکس زیبای نیما اسنادی عزیز با عنوان "نگاه گربه به من" موفق شد جزو 25 عکس برتر مسابقات عکاسی کانون سندروم داون( جشنواره از نگاه من 2018 ) بریتانیا شود.
برای نیمای عزیز در ادامه مسیر آرزوی موفقیت میکنیم