021 - 66426210

حضور مدیرعامل کانون خیریه سندرم داون ایران در نشست هم اندیشی با رئیس سازمان بهزیستی کشور

حضور مدیر عامل محترم کانون خیریه سندرم داون ایران سرکار خانم بنیادی در نشست هم اندیشی و تبادل نظر پیرامون سیاست ها و راهبردهای کلان پیش روی سازمان بهزیستی با حضور ریاست جدید سازمان جناب آقای دکتر وحید قبادی دانا