021 - 66426210

دعوت ریاست محترم سازمان بهزیستی کشور از مدیریت عامل کانون سندرم داون ایران در نشست مسئولین سازمان های مردم نهاد کشور

در این نشست که در محل سالن اجتماعات سازمان بهزیستی کشور که به میزبانی دکتر قبادی دانا معاونت محترم وزیر و ریاست سازمان برگزار گردید،از خدمات و سرمایه های انسانی و اجتماعی کانون سندرم داون ایران تقدیر گردید و برنامه های کلی سازمان در رابطه با این سازمان ها بسط داده شد.