021 - 66426210

اجرای گروه تئاتر بچه های کانون سندرم داون ایران

نمایش خیابانی افسانه دختر دریا و ننه ماهی نویسنده و کارگردان و تاتردرمانگر رسول حق شناس تهیه کننده کانون خیریه سندرم داون ایران از ۱۷ فروردین الی ۱۰اردیبهشت محوطه تاترشهر ساعت ۱۸ بازیگران حسین شکوری ، آیدا عادلپور ، آذین بهرامی ، مجید اقتداری، احسان فعلی، شکیب نیکوکار، حسین روضه خوان، کیارش میرزازادی، هدیه معینی، محمدرضا لطیفی، مریم کریمی، علی حیدری ،سیناناروئی، امیرحسین نظریه، نیما اسنادی، فاطمه حیدری، سوسن اوائدی، مهدی افشونی ، تقی اخوان ، فواد آزادی، امین جهانگیری و زهرا بزرگی با حضور سمیه کیادربندسری علی اصغر حق شناس