021 - 66426210

اجرای گروه تئاتر بچه های کانون سندرم داون ایران

دومين اجراي تاتر خياباني هنرمندان گروه تأتر كانون سندرم داون ايران با استقبال گرم تماشاگران تاريخ اجراي بعدي پنجشنبه ٢٢ فروردين ١٣٩٨ ساعت : ١٦:٣٠ منتظر حضور گرمتان هستيم