021 - 66426210

جشن اعیاد شعبانیه

دعوت از کانون سندرم داون ایران در جشن اعياد شعبانيه روز پنجشنبه ٢٩ فروردين ماه ساعت ٢٠ مكان:قرچك ورامين تعداد : ٥٠ نفر ضمنا سرويس اياب و ذهاب از كانون مهيا ميباشد. به علت محدوديت تعداد اولويت با عزيزاني است كه زودتر ثبت نام نمايند.