021 - 66426210

اولين فروشگاه عرضه دست ساخته هاي بچه هاي سندرم داون در تهران آغاز به كار كرد

افتتاح اولين فروشگاه صنايع دستي توليدي افراد مبتلا به سندرم داون در فضايي كه حال كسب و كار خوب نيست، خبر اميدواركننده اي بود؛ فروشگاهي كه در يكي از بهترين و خوشنام ترين مراكز تجاري پايتخت قرار دارد. به دنبال يافتن جزئيات بيشتري از اين ماجراي خوشايند، همه راه ها به يك گروه ده نفره از خوشنام ترين فعالان عرصه خيريه ختم شد؛ نام هايي چون ابوالفضل كلايي از خيرين باسابقه كشور تا اعضاي مصمم كانون سندرم داون كشور، نكونظر، پروين نظرآهاري، بنيادي، دكتر همتي و بهنوش كياني شاد (باوند).