021 - 66426210

برگزاری مسابقات ورزشی افراد با سندرم داون گرامیداشت هفته بهزیستی

اولین دوره برگزاری مسابقات ورزشی کانون سندرم داون ایران بصورت مستقل و با همت اعضای کانون(کادر،مربیان،خانواده های افراد با سندرم داون،....)و با همکاری شهرداری منطقه ۶ تهران در محل مجموعه ورزشی والفجر برگزار گردید.