021 - 66426210

شرکت در بزرگداشت بیستمین سالگرد تاسیس و فعالیت المپیک ویژه ایران

همایش کشوری گرامیداشت بیستمین سال فعالیت های المپیک ویژه ایران ۲۵ تا ۲۹ شهریور با موفقیت در شهر ساری برگزار شد. این رویداد ملی با هدف تقویت و توسعه فعالیت بدنی و ورزشی کودکان با نیازهای ویژه (افراد با کم توان ذهنی) به همت المپیک ویژه ایران و با اسپانسری حاج علی روحی از خیرین عضو هیات امنای المپیک ویژه ایران برگزار شد.