021 - 66426210

حامیان ورزشی کانون خیریه سندرم داون ایران

حامیان ورزشی کانون خیریه سندرم داون ایران

حامیان ورزشی کانون خیریه سندرم داون ایران

ورزشی: دکتر اصغر داد خواه، هادی ساعی، علیرضا دبیر، بهتاش فریبا، علی فرهنگی، محمدرضا مهدوی، محمد نوازی، نیما نکیسا، سید جلال عسگری، حسن گودرزی، رضا بهادروان، خانم یاسمن مویدی، میلاد قندهاری، مهدی امیر آبادی و آقای احمدی، مهندس زارع معاونت فرهنگی هنری منطقه2 شهرداری و آقای مهندس حسینی معاونت خدمات رفاهی اجتماعی منطقه 2 و خانم میرزایی معاونت تربیت بدنی بانوان سازمان ورزش و خانم آهنگرانی مسئول ورزش بانوان منطقه 2 و آقای ابوالقاسم پور معاونت ورزش منطقه 2  و اعضای تیم ستارگان آقای هومن جوادی  و مدیریت تیم ستارگان، و بهتاش زرین و حمید میهن دوست  نیما نکیسا دروازه بان اسبق تیم ملی