021 - 66426210

توانبخشی

کلاس های توانبخشی شامل موارد زیر میباشد: 

کار درمانی خصوصی 

کار درمانی گروهی 

گفتار درمانی 

آموزش ذهنی 

موسیقی درمانی 

مهارت های حرکتی و ورزشی 

با من بخوان 

...

برای کسب اطلاعات بیشتر در مورد این کلاس ها با کانون سندرم داون تماس حاصل فرمایید