021 - 66426210

ارتباط با ما

  • تلفن : 66426210 - 66919627

    تلفکس : 66918999

  • info@dsciran.com

    آدرس پست الکترونیک

  • خیابان توحید بین فرصت وشهید طوسی

    بن بست شهید ابوالفضل حاج رضائی پلاک 21

با ما در ارتباط باشید

حمایت خیرین ما را در رسیدن به اهدافمان یاری می دهد

شماره حساب : 6626223686 بانک ملت بنام کانون خیریه سندرم داون ایران شماره حساب : 0500203051608 بانک کارآفرینی بنام کانون خیریه سندرم داون ایران