021 - 66426210

مطالب مفید

مطالب مفید

مقاله دوقلویی و سندرم داون | دکتر افشین کاوسی
چکیده مطالب

سندرم داون یک اختلال کروموزومی است که در طی آن یک کروموزوم اضافه پدید می اید و این اتفاق حین تقسیم سلولی ایجاد می شود، دوقلویی یکی از مواردی است که در آن امکا ن این پدیده وجود دارد و می تواند همسان یا غیر همسان باشد و این مقاله در مورد دوقلوی غیر همسان می باشد. آرتینا دختر5ساله با سندرم داون و خواهر دوقلوی وی آرمیتا بدون سندرم داون از جمله این موارد است. پدیده دوقلوئی استرس زیادی برای پدر ومادر به همراه دارد و هنگامیکه یکی از کودکان با سندرم داون متولد می شود این استرس چندین برابر می گردد مهترین نکته هنگام روریاروئی با این وضعیت در آغاز پذیرش هرچه زودتر شرایط وسپس شروع افدامات توانبخشی می باشد. بتدریج که کودکان رشد می کنند تفاوت توانائی آنها برجسته تر می شود که در صورت عدم مدیریت مناسب می تواند پیامدهای منفی شامل واپس زدگی عاطفی و کاهش یادگیری کودک با سندرم داون گردد.
برای پذیرش این پدیده و مدیریت آن پدر ومادر باید همانند یک تیم منسجم و با اهداف مشخص عمل کنند. عضویت در کانون سندرم داون این توانائی را برای ما ایجاد کرد و نتیجه بارز آن شروع کاردرمانی و گفتاردرمانی ارتینا از 2ماهگی در کانون می باشد.


لینک دانلود

پنجمین همایش علمی آشنایی با سندرم داون با شعار همراهی و همگامی با خانواده | مالک میرزایی
چکیده مطالب

پنجمین همایش علمی آشنایی با سندرم داون با شعار همراهی و همگامی با خانواده


لینک دانلود

سیستم عصبی چگونه در افراد با سندروم داون رشد میکند؟ | دکتر ساحل همتی
چکیده مطالب

در افراد با سندروم داون سیستم عصبی رشد آهسته ای دارد و گاهی در مسیرهای نامناسب رشد می یابد.سیستم تکاملی اعصاب شدیدا متاثر از این وضعیت میگردند و با تاخیرات و حتی اختلالات کارکردی واضحی خود را نمایان میسازند.


لینک دانلود

کار درمانی زود هنگام در کودکان سندرم داون | سیده رزیتا برهانی
چکیده مطالب

کار درمانی زود هنگام در کودکان سندرم داون

کروموزوم اضافه (21) خصلت هایی را با خود به همراه دارد که خوب است بدانیم که همه هم منفی نیست. این کروموزوم اضافه با عث کاهش تن عضلانی و شلی مفاصل و عضلات و کند ذهنی و تاخیر در کسب مهارت های حرکتی از جمله گردن گرفتن، نشستن و بعضاً کم توانی های بینایی و شنوایی میشود که اینها خصوصیات منفی هستند و اما خصوصیات مثبت: مهربانی، راستگویی، خوش اخلاقی و همدردی هم جزو جدانشدنی این کروموزم اضافه میباشد و باید بدانیم این هم نوعی خلقت استو باید به آن احترام گذاشت


لینک دانلود

بسته آموزشی تمرینی کاشی ویژه توانبخشی ورزشی در افراد با سندرم داون | دکتر علی کاشی
چکیده مطالب

بسته آموزشی-تمرینی کاشی ویژه توانبخشی ورزشی در افراد با سندرم داون
نظر به اهمیت برنامه ریزی تمرین ورزشی برای افراد کم توان ذهنی با توجه به سبب شناسی هر اختلال،
اینجانب در قالب رساله دکتری خود اقدام به تدوین بسته آموزشی-تمرینی ویژه توانبخشی ورزشی در افراد با
سندرم داون نموده و اثر بخشی این بسته آموزشی تمرینی را در این رساله بر دو دسته متغیر کلی همچون
خصوصیات جسمانی )شاخص توده بدن، توده عضلانی و درصد چربی بدن( و متغیرهای روانی حرکتی
)همچون عملکرد عضلانی در سه بخش قدرت، استقامت و توان عضلانی، سرعت دویدن، چابکی، سرعت
عکس العمل، تعادل ایستا و پویا و ...( مورد سنجش و ارزیابی قرار دادم. همچنین در کنار این رساله دکتری در
دو طرح تحقیقی دیگر اثر بخشی این دوره را بر دو دسته متغیر دیگر همچون عملکرد قلب و عروق )مهمترین
دلیل مرگ و میر در آنها( و دمانس )مهمترین مشکل عصبی و روانی در این افراد( به ترتیب برای پژوهشگاه
تربیت بدنی و دانشگاه آزاد اسلامی مورد بررسی قرار دادم.


لینک دانلود

بلوغ در سندرم داون | دکتر ساحل همتی، روانپزشک وعضوهیئت علمی دانشگاه علوم بهزیستی و توان بخشی
چکیده مطالب

بلوغ به معنی رشد یافتن وبه کمال رسیدن کودک است که با داخل شدن به سن بلوغ در وضع ظاهر و رفتار او تغیرات مهمی به وجود می آید و ازدوران کودکی جداشده و پابه به دوران جدیدی درزندگی خود یعنی دوران نوجوانی می گذارد . بلوغ را  غالبا مرحله شروع تغیرات جسمی وجنسی دانسته اند که درآغاز نوجوانی اتفاق می افتد زمان شروع نشانه های بلوغ با توجه به نوع تغذیه، آب و هوای محل زندگی، شرایط روحی و روانی و مهمتر از همه خصوصیاتی که از والدین خود به ارث میبرند، متفاوت است. . در افراد با سندرم داون عمدتا  در سنی مانند دیگر نوجوانان این امر اتفاق می افتد یعنی حدود 15-11 سالگی. در برخی از تحقیقات شروع سن بلوغ در پسران با سندرم داون را کمی با تاخیر ذکر میکنند.آنان مانند دیگر نوجوانان نیاز دارند تا از قبل برای ورود به سن بلوغ و تغییرات ناشی از آن آمادگی لازم را کسب نمایند. پس باید با زبانی ساده و قابل فهم نوجوانان با سندرم داون را از تغییرات بدنشان که همزمان با وقوع بلوغ رخ میدهد آماده سازیم.هر چه نوجوان آمادگی بیشتری داشته باشد به وی کمک میکند تا راحتتر با مساول خاص دوران بلوغ کنار بیابد و سریعتر انطباق حاصل کند.علائم و نشانه های بلوغ با ظهور صفات ثانویه جنسی آغاز میگردد که رویش مو در زیر بغل و ناحیه تناسلی و رشد ناحیه تناسلی از علائم آن است . غالبا 2-1 سال بعد نوجوان بالغ میگردد.هر چه نوجوان با سندرم داون بیشتر بداند ترس و نگرانیش کاهش مییابد . وی باید بتواند در خانه در مورد نگرانیها و تغییرات بلوغش با اعضای خانواده صحبت نماید تا دیگر در جاهای عمومی تر بحث بلوغ را باز نکند.!!!!تحقیقات نشان میدهد که اکثر دختران با سندرم داون  به راحتی دوران بلوغ را طی نموده و با کسب آگاهیهای لازم خود را مدیریت مینمایند.


لینک دانلود

عنوان نشریه نمونه | کانون خیریه سندرم داون ایران
چکیده مطالب

متن توضیحات متن توضیحات متن توضیحات متن توضیحات متن توضیحات متن توضیحات متن توضیحات متن توضیحات متن توضیحات متن توضیحات متن توضیحات متن توضیحات


لینک دانلود

گفتار درمانی | شاهده قندالی
چکیده مطالب

گفتاردرمانی

با توجّه به پیشرفت جهانی در زمینه ی درمان زود هنگام ، مرکز ما نیز دراین  زمینه پیشرو بوده و  افراد  سندرم داون از بدو تولّد در بخش گفتاردرمانی پذیرش می شوند .


لینک دانلود

مکملهای غذایی در سندرم داون | دکتر ساحل همتی، روانپزشک و هیئت علمی دانشگاه علوم بهزیستی و توان بخشی
چکیده مطالب

تغذیه نقش مهمی در رشد و نمو انسانی دارد. بدن انسان به ویتامینها / مواد معدنی و غذایی متنوعی جهت رشد و تکمیل خویش دارد. برخی از آنها لازم و ضروری بوده و در صورت کمبود زندگی انسانی تهدید میگردد. اکثر مواد مورد نیاز بدن از طریق سیستم تغذیه ای افراد تامین میگردد از این رو توجه به سیستم و عادت غذایی اهمیت فراوانی دارد. 


لینک دانلود

بلوغ در سندرم داون/مقاله دوم | دکتر ساحل همتی، روانپزشک وعضوهیئت علمی دانشگاه علوم بهزیستی و توان بخشی
چکیده مطالب

بلوغ  در سندروم داون

دکتر ساحل همتی / روانپزشک

بلوغ چیست؟

بلوغ یک دوره خاص و مشخصی است که از طریق بعضی تغییرات در تکامل و رشد فرد شناخته می شود . این تغییرات در هیچ زمان دیگری در طول حیات فرد اتفاق نمی افتد و ویژگیهای خاصی دارد .

والدین غالبا نگرانی شدیدی از آغاز بلوغ فرزندان خود دارند و بسیارند والدینی که به دنبال به تاخیر انداختن دوران بلوغ فرزندان با سندروم داون خود هستند.

بسیاری ازوالدین و نوجوانان با سندروم داون بهتر با تغییرات  دوران بلوغ انتر باشد انطباق حاصل میکنند هر چه آمادگی و آگاهی آنها بیشتر باشد این دوران آرامتر سپری خواهد شد.


لینک دانلود