021 - 66426210

سندرم داون چیست؟

سندرم داون چیست؟

سندرم داون

سندرم یعنی مجموعه علائم بدنی وذهنی و عارضه ای خاص وداون نام پزشک انگلیسی است که در حدود 200سال قبل این مجموعه علائم را کشف نمود ، علت این پدیده نوعی بی نظمی در ترتیب کوروزومی است که د ر مراحل جنینی و هنگا م تقسیم سلولی رخ می دهد، کسانی که سندرم داون دارند در سلولهای بدن خود به جای 46کروموزوم 47 کروموزوم دارند کروموزوم بخش بسیار کوچکی از سلول است که ژن ها در آن جمع شده اند و حاوی اطلاعاتی است که بدن مارا شکل میدهد به عنوان مثال: رنگ پوست-چشم- موها مونث و مذکر بودن در همین بخش کوچک مشخص میگردد. کروموزوم اضافی در بدن فردی که سندرم داون دارد در روال شکل گیری موارد یاد شده تاثیر می گذارد . افراد با سندرم داون تفاوتهائی با دیگران دارند بخشی از این تفاوتها مربوط به خصوصیات ظاهری و بخش دیگر مر بوط به ویژه گیهای ذهنی می گردد.

مهم آن است که بدانیم سندرم مانند سرما خوردگی نیست که کسی به آن مبتلا گردد بلکه از قبل از تولد بروز می کند گرچه این افراد اغلب به اندازه افراد عادی توانا نیستند اما استعداد آنان در انجام برخی از امور مارا شگفت زده می کند.

سندرم داون چگونه در روند رشد تاثیر می گذارد؟

افراد با سندرم داون مراحل رشد جسمی .وذهنی را نسبت به دیگر افراد با تاخیر سپری میکنند آنها نسبت به هم سالان خود نشستن راه رفتن صحبت کردن بازی کردن وفعالیت های دیگر را دیر تر می اموزند اما امروز با کمک به علم توان بخشی ( کاردرمانی گفتاردرمانی آموزش ذهنی بازی درمانی موسیقی درمانی و.... ) می توان در سرعت رشد حرکتی وذهنی کودکان با سندرم داون بسیار موثر بود.از این رو باید به نیازهای توانبخشی این کودکان توجه نمود وبا توجه به تاخیر گفتار در کودکان با سندرم داون از سلامت حس شنوائی آنها اطمینان حاصل کرد. اگر افراد با سندرم داون تحت مراقبت های مناسب قرار گیرند و در فعالیتهای روزمره دخالت داده شوند در زمینه هائی چون تحصیل، رفتا ر اجتماعی و امور شخصی موفق می گردند.

جدول سنی مهارتهای حرکتی وکلامی در کودکان با سندرم داون وکودکان عادی
 
محدود ه سنی سندرم داون
محدوده سنی معمول
نشستن بدون تکیه
6 تا 30 ماهگی
5 تا 9 ماهگی
چهار دست وپا رفتن
8تا 22ماهگی
6تا 12ماهگی
ایستادن
1تا 3سالگی
8تا 17ماهگی
راه رفتن به تنهائی
1تا4سالگی
9تا 18ماهگی
تک کلمه
1تا4سالگی
8تا 23ماهگی
عبارتهای دو کلمه ای
2تا7سالگی
15تا 32ماهگی
غذا خوردن با انگشتان
1تا24ماهگی
7تا ماهگی
نوشیدن با لیوان
12تا 32ماهگی
9تا 17ماهگی
استفاده از قاشق
13تا 39 ماهگی
13تا 20ماهگی
کنترل ادرار
2تا 7سالگی
16تا 42ماهگی