021 - 66426210

مدد کاری

.بخش مددکاری کانون سندرم داون به سرپرستی سرکار خانم بهنوش کیانی شاد آماده ارائه خدمات مددکاری به مددجویان وخانواده های واجد شرایط میباشد.